Economía

Datacenters roll i att öka tillväxten i den ekonomiska sektorn

Det fanns en tid i mänsklighetens historia när tillgången till information var begränsad, och man var tvungen att resa enorma avstånd som tog månader, och ibland år för att nå destinationen för att vidarebefordra eller få någon information.Samma gäller för att bygga relationer och handel. Men det är inte fallet i dagens uppkopplade värld, där information utbyts med ett klick på en knapp, och mitt i all denna revolution finns de datacenter som får saker att hända just nu.

Idag skapas över 2,5 kvintiljonbytes data varje dag, och enligt en uppskattning kommer cirka 1,7 MB data att skapas varje sekund för varje person som bor på planeten, vilket är en återspegling av den stora mängden data som skapas varje sekund av dagen.

Varje tweet som går ut, varje Facebook-inlägg du gör, varje bild som publiceras online och de program som du ser på tjänster som Netflix skulle inte ha varit möjliga i avsaknad av ett datacenter som fungerar som en brygga mellan oss och den digitala världen.

Inte bara det, utan datacenter hjälper också till att driva hela ekonomier mot en högre bana tack vare det omedelbara utbytet av information och realtidstransaktioner som tidigare annars brukade ta dagar. I den här artikelntar vi en titt på hur datacenter hjälper till att öka tillväxten i den ekonomiska sektorn.

Datacenter: Kärnelementetiföretag

Datacenter ligger i framkant av globala företag så att de kan bedriva verksamhet var som helst i världen. Även under pandemin speladedatacenter en central roll i insamling, lagring, åtkomst och hantering av data. De geren sömlös arbetsmiljö genom att underlätta informationsutbytet mellan företag och arbetstagare för att hålla företagen igång och resultat på rätt spår genom att dela realtidsinformation för att hålla alla uppdaterade om den senaste utvecklingen. I avsaknad av ett datacenter skulle världen ha stått inför en mycket större utmaning när det gäller att hålla ekonomierna flytande eftersom företagen skulle ha stannat av.

Hur datacenter hjälper till att öka tillväxten i den ekonomiska sektorn

Omkring hundratals miljarder dollar förväntas investeras i ett datacenter under den kommande framtiden. Detta kommer att stärka den globala ekonomin på mer än ett sätt. Tusentals arbetstillfällen förväntas skapas som ett direkt resultat av denna investering, med efterfrågan på IT-specialister, ingenjörer och individer som specialiserat sig på stordata, maskininlärning etc. som snart ökar. Dessutom kommer lokaliseringen av datalagring att ge stigande ekonomi som Indien ett enormt uppsving genom större digital penetration av data som strömmar inifrån landet, vilket skapar ett högre antal molnbaserade applikationer och teknikstarter som ytterligare kommer att bidra till att öka ekonomin.

Vad framtiden innehåller

Digitaliseringen spelar en nyckelroll för att stimulera ekonomier över hela världen. Detväxer och kommer att ge upphov till nyare datorteknik och ett ökat behov av mer databehandling. När detta händer och företag över hela världen blir mer beroende av digitalisering för sin dagliga verksamhet kommer det att finnas ett växande behov av fler datacenter för att hantera detta ytterligare tryck.

Datacenter är kärnan i varje online-transaktion vi gör, varje flygbiljett vi bokar, och även när vi sitter och läser en bok på Kindle finns allt på ett datacenter. Eftersom allt är så sömlöst kanske vi inte ens inser att ett datacenter förbinder oss alla och ger upphov till framtidens teknik.

Melchor Ordaz

"Adicto a la cerveza incurable. Webaholic. Geek de la comida. Introvertido general. Jugador de toda la vida. Estudiante".

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba